2012Po-Mosty KulturoweIV EDYCJA INTERDYSCYPLINARNYCH WARSZTATÓW BRANŻOWYCH NOWA PRZESTRZEŃ 2012_PO-MOSTY KULTUROWE.

Do współudziału w przeprowadzeniu warsztatów zostali zaproszeni dr Marta Smagacz-Poziemska, dr Marcjanna Nóżka  oraz studenci z Instytutu Socjologii Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.


W dniach 8.11. oraz 19–24.11.2012 r. studenci trzech krakowskich uczelni uczestniczyli we wspólnych warsztatach pod hasłem PO-MOSTY KULTUROWE.
W czwartej edycji warsztatów udział wzięło blisko 60 studentek i studentów, którzy utworzyli 9 interdyscyplinarnych zespołów projektowych. Celem tej edycji warsztatów była analiza oczekiwań odbiorcy w kontekście funkcjonalnego i estetycznego kształtowania reprezentacyjnej przestrzeni miejskiej.

Projekt dofinansowany z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wydział Architektury Wnętrz ASP
Wydział Architektury PK
Wydział Filozofii UJ

︎ Warsztaty
︎ Projekty
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 7
Grupa 8
Grupa 9
︎ Wystawa
15.01–14.02.2013 r.
Galeria Politechniki Krakowskiej Kotłownia, ul. Warszawska 24 w Krakowie 
︎ Publikacja


  ︎

     Zobacz pdf
MONOGRAFIA – PO-MOSTY KULTUROWE
Redakcja naukowa: Beata Gibała-Kapecka
Projekt graficzny: Patrycja Ochman
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
© Copyright 2012 ASP.KRK, Wydział Architektury Wnętrz

INDEX ︎
INSTAGRAM ︎