(Edycja 15)

(Edycja 14)
(Edycja 13)
(Edycja 12)
(Edycja 11)
(Edycja 10)
(Edycja 9)
(Edycja 8)
(Edycja 7)
(Edycja 6)
(Edycja 5)
(Edycja 4)
(Edycja 3)
(Edycja 2)
INDEX ︎INDEX ︎
INSTAGRAM ︎Nowa Przestrzeń


Program NOWA PRZESTRZEŃ w swej istocie traktuje o myśleniu architektonicznym jako metodzie szukania narzędzi pozwalających zrozumieć, jak projektować codzienną rzeczywistość.Imposible figures Oscara ReutersvardaJednym z głównych założeń projektu badawczo-dydaktycznego NOWA PRZESTRZEŃ i jednocześnie programu interdyscyplinarnych warsztatów jest poszerzenie możliwości kształcenia studentów poprzez rozwijanie zainteresowań, także naukowych, we współpracy z kierunkami pokrewnymi na różnych uczelniach, a równocześnie zainicjowanie integracji środowiska zawodowego połączonej z kształceniem umiejętności współpracy w zespołach branżowych.


Koncepcja współpracy interdyscyplinarnej w zasadniczym stopniu wpływa na konfigurowanie jednostek dydaktycznych wyższego szkolnictwa, które to na bieżąco wypracowują i aktualizują swoje założenia programowe, odpowiadając na najnowsze przewartościowania współczesnej sztuki, nauki i kultury. Uczestnicy i uczestniczki warsztatów pracują nad rozwiązaniami zdiagnozowanych wyzwań i problemów architektonicznych i przestrzennych w kontekście społecznym i wielokulturowym. Dzięki pracy w zespołach interdyscyplinarnych, pod kierunkiem specjalistów z różnych dziedzin nauki i sztuki, w tym nauk społecznych (nauk humanistycznych), nauk inżynieryjno-technicznych i nauk o sztuce, zdobywają wiedzę o zróżnicowanych metodach badawczych i projektowych i kształcą umiejętności proponowania rozwiązań dla złożonych zadań społeczno-przestrzennych dotyczących między innymi „trans-formacji lokalnej tożsamości”, „etycznych przestrzeni publicznych”, „architektury na styku kultur”, „przestrzeni opresyjnych w mieście”, przekształceń i rewitalizacji przestrzeni użyteczności publicznej kampusów akademickich.

Info


Autorzy projektu: prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka WAW ASP w Krakowie/ dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki prof. PK /
Współpraca: dr hab. Marta Smagacz- Poziemska prof. UJ IS WF UJ / dr hab. Marcjanna Nóżka prof. UJ, IS WF UJ / dr hab  Jarosław Działek, IGiGP UJ / mgr Aleksandra Chojak , KMiW AGH w Krakowie / dr Adam Pilch, KMiW AGH w Krakowie / dr hab.  Agnieszka Ozga prof. AGH, KMiW AGH w Krakowie / dr hab. Tadeusz Kamisiński prof. AGH KMiW AGH w Krakowie /
Współrealizacja: mgr Kaja Czajczyk WAW ASP w Krakowie / mgr inż. arch. Aleksandra Brach

2021, Wydział Architektury Wnętrz ASP.KRK
IV Pracownia Projektowania Wnętrz


︎  @nowaprzestrzeń
︎  IG/nowaprzestrzeń2022  ︎piotreksrebro.com