2013Transformacje Lokalnej Tożsamości Forum Cracovia NOTV EDYCJA INTERDYSCYPLINARNYCH WARSZTATÓW BRANŻOWYCH NOWA PRZESTRZEŃ 2013_Trans-formacje lokalnej tożsamości FORUM | CRACOVIA | NOT

Tym razem do udziału w warsztatach, które odbyły w dniach 12–15.11.2013 r., zostali doproszeni także profesorowie i studenci z Zakładu Estetyki Wydziału Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  


Podjęta została współpraca z Kierowniczką Zakładu Estetyki Panią  prof. Krystyną Wilkoszewską. Hasłem warsztatów była trans-formacja lokalnej tożsamości, a działania projektowe obejmowały budynki dawnych hoteli Forum, Cracovia i szkieletora, czyli NOT-u.

Wydział Architektury Wnętrz ASP
Wydział Architektury PK
Zakład Estetyki Wydziału Filozofii UJ

︎ Warsztaty
︎ Projekty
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 7
Grupa 8
︎ Wystawa
05–19.02.2014 r.
Pałac Sztuki, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Pl. Szczepański 4
︎ Publikacja


  ︎

    Zobacz pdf
MONOGRAFIA – TRANSF-FORMACJA LOKALNEJ TOŻSAMOŚCI
Redakcja naukowa: Beata Gibała-Kapecka
Projekt graficzny: Patrycja Ochman-Tarka
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
© Copyright 2013 ASP.KRK, Wydział Architektury Wnętrz
ISBN 978-83-64448-00-3

INDEX ︎
INSTAGRAM ︎