2014Przestrzenie OpresyjneVI EDYCJA INTERDYSCYPLINARNYCH WARSZTATÓW BRANŻOWYCH NOWA PRZESTRZEŃ 2014_PRZESTRZENIE OPRESYJNE.

W trakcie warsztatów szukano rozwiązań dla zdegradowanych przestrzeni publicznych i społecznych miasta Krakowa (17–20.11.2014 r.). Wykład wprowadzający w zagadnienie projektowe wygłosiła prof. Grażyna Schneider-Skalska.


Bardzo pozytywna ocena efektów osiąganych w wyniku  dotychczas przeprowadzonych interdyscyplinarnych warsztatów NOWA PRZESTRZEŃ, skłoniła organizatorów i współorganizatorów z jednostek uczelnianych do podpisania porozumienia o współpracy. Zostało ono uroczyście zawarte 13.10.2014 r. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prorektor PK prof. Dariusz Bogdał i prorektor UJ prof. Andrzej Mania, prof. Krystyna Wilkoszewska, prof. Stefan Dousa, dr hab. Jacek Nowak, dr hab. Andrzej Bukowski.

Podpisane porozumienie przewiduje wymianę nauczycieli akademickich i studentów w zakresie różnych form dydaktyki, wspólną realizację prac naukowo-badawczych i projektowych, promocję i organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, wystaw i targów oraz działalność wydawniczą. Współpraca dotyczy w szczególności dalszego organizowania interdyscyplinarnych warsztatów NOWA PRZESTRZEŃ.


Wydział Architektury Wnętrz ASP
Wydział Architektury PK
Zakład Estetyki Wydziału Filozofii UJ

︎ Warsztaty
︎ Projekty
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 7
Grupa 8
︎ Wystawa
05.02–02.03.2014 r.
Pałac Sztuki, Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Pl. Szczepański 4 
︎ Publikacja


  ︎

    Zobacz pdf
MONOGRAFIA – PRZESTRZENIE OPRESYJNE
Redakcja naukowa: Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki
Projekt graficzny: Patrycja Ochman
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
© Copyright 2014 ASP.KRK, Wydział Architektury Wnętrz
ISBN 978-83-64448-32-4

INDEX ︎
INSTAGRAM ︎