2016Przestrzeń EtyczneVIII EDYCJA INTERDYSCYPLINARNYCH WARSZTATÓW BRANŻOWYCH NOWA PRZESTRZEŃ 2016_ETYCZNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE.

Warsztaty miały miejsce w dniach 21–24.11.2016 r. Zadaniem było opracowanie  projektów koncepcyjnych zmierzających do  naprawy wybranych przestrzeni publicznych Krakowa.


Są to wizje etycznych przestrzeni publicznych, w których przedstawione zostały wszystkie elementy budujące pozytywne emocje sprzyjające kontaktom międzyludzkim, pokazujące obraz miasta w zupełnie innym świetle, pozytywnych zmian możliwych do zrealizowania.
Do współpracy zaproszono pracowników dydaktyczno - badawczych z Katedry Psychologii i Dydaktyki  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W tym celu został podpisany list intencyjny w zakresie współpracy przy realizacji projektu NOWA PRZESTRZEŃ.


Wydział Architektury Wnętrz ASP
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Instytut Socjologii UJ
Katedra Psychologii i Dydaktyki UEK

︎ Warsztaty
︎ Projekty
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 7
Grupa 8
︎ Wystawa
10–17.03.2017 r.
Galeria Ingardena, Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12
︎ Publikacja


  ︎

    Zobacz pdf 
MONOGRAFIA – PRZESTRZEŃ ETYCZNE
Redakcja naukowa: Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki
Recenzenci: Tadeusz Pietrzkiewicz, Maciej Świtała
Projekt graficzny: Kaja Czajczyk
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
© Copyright 2016 ASP.KRK, Wydział Architektury Wnętrz
© Copyright 2016 PK, Wydział Architektury
ISBN 978-83-7242-915-5

INDEX ︎
INSTAGRAM ︎