2017Architektura na styku kulturIX EDYCJA INTERDYSCYPLINARNYCH WARSZTATÓW BRANŻOWYCH NOWA PRZESTRZEŃ 2017_Architektura na styku kultur


Dziewiąta już edycja interdyscyplinarnych warsztatów została przeprowadzona w dniach 8.XI, 27–30.11.2017 r. Wzięli w nich udział także zaproszeni goście prof. dr hab. Janusz Mucha (Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie) i dr Justyna Pawlak (Katedra Psychologii i Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie).

Zadaniem studentów  było wytypowanie miejsc w tkance urbanistycznej miasta Krakowa i opracowanie  rozwiązań przestrzennych sprzyjających budowaniu dialogu społeczności wielokulturowej.


Wydział Architektury Wnętrz ASP
Wydział Architektury PK
Uniwersytet Jagielloński
Katedra Psychologii i Dydaktyki UEK

︎ Warsztaty
︎ Projekty
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 7
Grupa 8
︎ Wystawa
19–27.02.2018 r.
Galeria Ingardena
, Małopolski Ogród Sztuki, ul. Rajska 12
︎ Publikacja


  ︎

    Zobacz pdf
MONOGRAFIA – ARCHITEKTURA NA STYKU KULTUR
Redakcja naukowa: Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki
Recenzenci: dr hab. inż. arch. Ewa Cichy-Pazder, prof. PP i PŚ,
prof. dr hab. Józef Jurek, prof. zw. UA w Poznaniu
Projekt graficzny: Kaja Czajczyk
Wydawca: Wydział Architektury Wnetrz Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
© Copyright 2018 ASP.KRK, Wydział Architektury Wnętrz
© Copyright 2018 PK, Wydział Architektury
ISBN 978-83-66570-00-0

INDEX ︎
INSTAGRAM ︎