2018Alternatywne przestrzenie publiczne: Mateczny–Borek FałęckiX EDYCJA INTERDYSCYPLINARNYCH WARSZTATÓW BRANŻOWYCH NOWA PRZESTRZEŃ 2018_ALTERNATYWNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE MATECZNY–BOREK FAŁĘCKI.

Warsztaty przeprowadzone (14.XI, 26–29.11.2018r.) zostały we współpracy z Gminą Miejską Kraków – Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie na podstawie zawartego w dniu 1 października 2018 r. porozumienia o współpracy. Dotyczyły zaproponowania zmian zagospodarowania przestrzennego ciągu komunikacyjnego od Ronda Matecznego do Borku Fałęckiego, utworzenia miejsc zielonych stref odpoczynku i relaksu w przestrzeni miasta Krakowa.
Tym razem  do współpracy zaprosiliśmy Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej AGH w Krakowie i opracowane koncepcje projektowe obejmują przekształcenia i rewitalizacje przestrzeni użyteczności publicznej pod kątem walki z hałasem.Wydział Architektury Wnętrz ASP
Wydział Architektury PK
Instytut Socjologii Wydziału Filozofii UJ
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH
Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej AGH

︎ Warsztaty
︎ Projekty
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 7
Grupa 8
︎ Wystawa
30.22.03–22.05.2019 r.
Galeria Przechodnia
, ul. Reymonta 9. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, al.  Mickiewicza
︎ Publikacja


  ︎

    Zobacz pdf   
MONOGRAFIA – ALTERNATYWNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE: MATECZNY–BOREK FAŁĘCKI. PRZYSZŁOŚĆ DŹWIEKU W MIESCIE
Redakcja naukowa: Beata Gibała-Kapecka, Tomasz Kapecki
Recenzenci: Dominika sobolewska, Tadeusz Pietrzkiewicz
Projekt graficzny: Kaja Czajczyk
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
© Copyright 2019 ASP.KRK, Wydział Architektury Wnętrz
ISBN 978-83-66054-72-1

INDEX ︎
INSTAGRAM ︎