2019Kampus (r)EWOLUCJA. Ruczaj-ZaborzeXI EDYCJA INTERDYSCYPLINARNYCH WARSZTATÓW BRANŻOWYCH NOWA PRZESTRZEŃ 2019_Kampus (r)EWOLUCJA. Ruczaj-Zaborze.

Tematyka warsztatów dotyczyła przekształceń i rewitalizacji przestrzeni użyteczności publicznej Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego.


W tej edycji warsztatów (7.XI.,15.XI., 25–28.11.2018 r.) udział wzięli także studenci i studentki  Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Uczestnicy warsztatów pracowali nad rozwiązaniami zdiagnozowanych wyzwań i problemów takich jak brak miejsc sprzyjających integracji społeczności akademickiej oraz budowaniu relacji z lokalną społecznością.

Warsztaty dofinansowane ze środków m.in. z projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie.

Wystawa:
11–31.03.2020 
INTERDYSCYPLINARNI_PL, 6 Międzynarodowe Biennale Architektury Wnętrz_THE FUTURE IS NOW, Małopolski Ogród Sztuki, Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie ul. Rajska 12


Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
Wydział Architektury PK
Uniwersytet Jagielloński
Akademia-Górniczo-Hutnicza

︎ Warsztaty
︎ Projekty
Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
Grupa 5
Grupa 6
Grupa 7
Grupa 8
︎ Wystawa
︎ Publikacja


  ︎

    Zobacz pdf 
MONOGRAFIA – O DŹWIEKU, AKUSTYCE I HAŁASIE W PRZESTRZENI MIASTA
Redakcja naukowa: Agnieszka Ozga
Recenzenci: Barbara Kowalewska, Tadeusz Pietrzkiewicz
Projekt graficzny: Kaja Czajczyk
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
© Copyright 2019 ASP.KRK, Wydział Architektury Wnętrz
ISBN 978-83-66054-73-8
Projekt Nowa Przestrzeń został zrealizowany z pn. Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i kraju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem projektu jest dostosowanie i realizacja programu kształcenia wydziałów ASP w Krakowie do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowymi regionalnym oraz podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.INDEX ︎
INSTAGRAM ︎