2020Rekonfiguracje przestrzeni – TRANS_MDA


Zmiany przestrzenno-funkcjonalne poziomu -1 dworca autobusowego MDA w Krakowie
Małopolskie Dworce Autobusowe S.A. z w Krakowie
Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
Katedra Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie
XII  EDYCJA INTERDYSCYPLINARNYCH WARSZTATÓW BRANŻOWYCH NOWA PRZESTRZEŃ 2020_Rekonfiguracje przestrzeni - TRANS_MDA

Zadaniem projektowym było wprowadzenie zmian przestrzenno-funkcjonalnych dla poziomu –1 dworca autobusowego MDA w Krakowie nadających wskazanemu miejscu cech własnych tożsamości, w połączeniu z kulturą i tradycją miasta Krakowa.

W wyniku ogłoszonego stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. XII edycja warsztatów NOWA PRZESTRZEŃ została przeprowadzona w terminie 16.02.–29.05.2020 r.
Warsztaty dofinansowane ze środków m.in. z projektu pn. Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie.

Wystawa:
13.07–2.08.2021.
Fashion Start Up Gallery, ul. Piłsudskiego 21, Kraków


Organizacja i realizacja:
prof. dr hab. Beata Gibała-Kapecka (WAW ASP w Krakowie);
mgr Kaja Czajczyk (WAW ASP w Krakowie);
dr hab. Agnieszka Ozga, prof. AGH (CAT KMiW AGH w Krakowie);
mgr inż. Aleksandra Chojak (CAT KMiW AGH w Krakowie);
dr inż. Adam Pilch (CAT KMiW AGH w Krakowie);
dr hab. Tadeusz Kamisiński, prof. AGH (CAT KMiW AGH w Krakowie)︎ Warsztaty


︎ Projekty


Grupa 1 
P Poręba, U Kraszewska, A Wiśniewska, S Wojdan, A Pogrzeba, A Lizińska:


Grupa 2
W Mateja, K Swałtek, K Góra, A Dudek, E Słomska, K Dusza


Grupa 3
Weronika Blitek, Gabriela Kmiecik, Paulina Rybczyńska, Monika Szeląg, Wiktoria Wichary, Aleksandra Zima (WAW, ASP) i Anna Lizińska (KMiW AGH)


︎ Wystawa

︎ Publikacja
MONOGRAFIA – CZ. 1: KAMPUS (r)EWOLUCJA, CZ. 2: REKONFIGURACJE PRZESTRZENI, TRANS_MDA
Redakcja naukowa: prof. Beata Gibała-Kapecka
Recenzenci: dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ dr hab. Krystyna Paprzyca, prof. PK
Projekt graficzny: Kaja Czajczyk
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
© Copyright 2021 ASP.KRK, Wydział Architektury Wnętrz
ISBN 978-83-66564-37-4

Projekt Nowa Przestrzeń został zrealizowany z pn. Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i kraju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem projektu jest dostosowanie i realizacja programu kształcenia wydziałów ASP w Krakowie do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowymi regionalnym oraz podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.
INDEX ︎
INSTAGRAM ︎