2022Przestrzenie esencjonalneXIV  EDYCJA INTERDYSCYPLINARNYCH WARSZTATÓW BRANŻOWYCH NOWA PRZESTRZEŃ 2022_PRZESTRZENIE ESENCJONALNE
Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie
Instytut Socjologii UJ 
Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki WIMiR AGH


︎ Warsztaty


︎ Projekty

Grupa 1
Grupa 2
Grupa 3
Grupa 4
 
Grupa 5
 
Grupa 6
 
Grupa 7

︎ Wydawnictwo

Publikacja w A&B: materiał jest dostępny na stronie: Architektury & Biznes︎︎︎ 
FB z oznaczeniem wydziału i uczelni ︎︎︎
︎ Publikacja
                    ︎︎︎︎Ptrzestrzenie esencjonalneProjekt Nowa Przestrzeń został zrealizowany z pn. Zintegrowany Program Rozwoju ASP w Krakowie, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i kraju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Celem projektu jest dostosowanie i realizacja programu kształcenia wydziałów ASP w Krakowie do potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie krajowymi regionalnym oraz podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

INDEX ︎
INSTAGRAM ︎